Συμβουλευτική Επιτροπή

Η συμβουλευτική επιτροπή αποτελεί έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους της στρατηγικής αξιολόγησης του έργου. Η εκπροσώπηση των τελικών χρηστών και των ενδιαφερομένων μερών στις εθνικές εξωτερικές συμβουλευτικές επιτροπές, θα επιτρέψει τη λήψη πολύτιμων ανατροφοδοτήσεων σε όλα τα κρίσιμα στάδια του έργου.

Κύπρος

Αλέξανδρος Χαραλαμπιδης

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

ΘΕΣΗ: Αναπληρωτής Καθηγητής

Αλεξανδρος Υερατζιοτης

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τμήμα Πληροφορικής

ΘΕΣΗ: Μεταδιδακτορικός ερευνητής

Αλεξανδρος Αποστολιδης

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

ΘΕΣΗ: Bοηθός Kαθηγητή 

Βασος Βασιλειου

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ:Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τμήμα Πληροφορικής

ΘΕΣΗ: Αναπληρωτής Καθηγητής

Λιθουανία

Assoc. Prof. Dr. ASTA DAUNORIENĖ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Kaunas

ΘΕΣΗ: Επικεφαλής του Edu_Lab, Αναπλ. καθηγητής, ειδικός σε θέματα διδακτικής/ εκπαιδευτικά έργα / προγράμματα & ελεύθερος επαγγελματίας

Martynas Kandzeras

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: Το λιθουανικό δίκτυο επιχειρηματικών αγγέλων (LitBAN)

ΘΕΣΗ: Ιδρυτικό μέλος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της LitBAN / Σειριακός Επιχειρηματίας / Επενδυτής

Dr Orsolya Ihasz

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: Cranfield University (UK) Bettany Centre for Entrepreneurship

ΘΕΣΗ: Lecturer and Advisor

Πορτογαλία

José Rainho

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: Πανεπιστήμιο του Αβέιρο

ΘΕΣΗ: Διαχειριστής του έργου

Ana Palmeiro Oliveira

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: Labfit

ΘΕΣΗ: CEO

Ελλάδα

Κώστας Γρηγοριου

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: Σύνδεσμος Θεσσαλικών Βιομηχανιών & Επιχειρήσεων (ΣΘΕΒ) Θεσσαλίας

ΘΕΣΗ: Financial Advisor- Accountant

Βασιλης Αβραμουδης

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: Open Mellon S.A – IEK

ΘΕΣΗ: Διευθύνων Σύμβουλος