Περιγραφή του Έργου

Η ενίσχυση της εκπαίδευσης για την επιχειρηματικότητα στα ΑΕΙ θα βοηθήσει να μειωθεί ο φόβος της αποτυχίας και να βελτιωθεί σε μεγάλο βαθμό η καινοτομία, η αυτοπεποίθηση και οι δεξιότητες ανάληψης κινδύνου. Οι τεχνικές, επιστημονικές και καλλιτεχνικές μελέτες είναι πιο πιθανό να οδηγήσουν σε καινοτόμες και βιώσιμες νεοφυείς επιχειρήσεις, όπου υπάρχει έλλειψη εστίασης στην καλλιέργεια επιχειρηματικών δεξιοτήτων.

Οι ακαδημαϊκοί στερούνται επιχειρηματικών παιδαγωγικών διδασκαλιών σε μη επιχειρηματικούς τομείς, επειδή οι συμβατικές διαλέξεις δεν συσχετίζονται σωστά με την καλλιέργεια μιας επιχειρηματικής νοοτροπίας. Η επιτυχής εκπαίδευση σε θέματα επιχειρηματικής νοοτροπίας και δεξιοτήτων συνδέεται στενά με την προσωπική και πρακτική εμπειρία των εκπαιδευτικών με την επιχειρηματικότητα, η απουσία της οποίας αποτελεί άλλη μια πρόκληση για την επιχειρηματική εκπαίδευση σε μη επιχειρηματικά θέματα.

Το έργο ENTRANCE προσεγγίζει την επιχειρηματική νοοτροπία και τις δεξιότητες ακαδημαϊκών που δεν είναι επαγγελματίες, εστιάζοντας όχι μόνο στη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη των ακαδημαϊκών, αλλά και στις πραγματικές εγκάρσιες δεξιότητες των υπαρχουσών απαιτήσεων της αγοράς εργασίας των αποφοίτων πανεπιστημίου.

Παραδοτέα

Κατά την υλοποίηση του έργου θα αναπτυχθούν τα παρακάτω.

best-prastices

Έκθεση βέλτιστων πρακτικών και κατευθυντήριων αρχών

Αυτό το αποτέλεσμα αποτελείται από μια ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης της επιχειρηματικής εκπαίδευσης στα ΑΕΙ και των προγραμμάτων που δεν σχετίζονται με το επιχειρείν και προωθούν μια επιχειρηματική νοοτροπία.

National Report: Cyprus | Greece | Portugal | Lithuanian

business-plan

Εργαλειοθήκη επιχειρηματικού σχεδίου

Εργαλειοθήκη βασισμένη σε ΤΠΕ για να βοηθήσει Ακαδημαϊκούς και φοιτητές που δεν είναι επαγγελματίες να δημιουργήσουν και να τελειοποιήσουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες παρέχοντάς τους καθοδήγηση στο σχεδιασμό του τελικού επιχειρηματικού τους σχεδίου και μια σαφή, ελκυστική και διαδραστική προσέγγιση.

case-videos

ENTRANCE Πρόγραμμα Επιχειρηματικής Κατάρτισης και Βίντεο Περιπτώσεων

Ο στόχος αυτού του παραδοτέου είναι να χρησιμοποιήσει τα κύρια ευρήματα του Πρώτου Παραδοτέου και να συν δημιουργήσει το επιχειρηματικό εκπαιδευτικό υλικό ENTRANCE , να αναπτύξει Ανοιχτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους και βίντεο περιπτώσεων για ακαδημαϊκούς που δεν σχετίζονται με το επιχειρείν και τους μαθητές τους.

platform

Πιλοτική δοκιμασία των Μαζικών Ανοιχτών Διαδικτυακών Μαθημάτων

Ο στόχος αυτού του παραδοτέου είναι η πιλοτική δοκιμή των Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων και των Μαζικών Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθήματων που έχουν αναπτυχθεί . Η πιλοτική δοκιμή των Μαζικών Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθήματων θα παραδοθεί σε μεικτή μάθηση, συνδυάζοντας ένα εργαστήριο 3 ημερών κατά τη διάρκεια του οποίου παρέχεται διαμονή και διατροφή.

pedagogical-guide

Ολοκλήρωση των Μαζικών Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθήματων και ανάπτυξη του Παιδαγωγικού Οδηγού

Αυτό το Παραδοτέο αποτελείται από τη συλλογή σχολίων από τους συμμετέχοντες στην πιλοτική δοκιμασία και την αναθεώρηση του εκπαιδευτικού υλικού. Παράλληλα, θα αναπτυχθεί ένας Παιδαγωγικός Οδηγός που θα περιέχει τις κατευθυντήριες γραμμές και τις πρακτικές που θα χρησιμοποιηθούν από ακαδημαϊκούς που δεν σχετίζονται με το επιχειρείν ως έκθεση αναφοράς για τον τρόπο καθοδήγησης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης των μαθητών τους χρησιμοποιώντας τα Μαζικά Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα που έχουν αναπτυχθεί .

Δραστηριότητες

Το ENTRANCE θα παρέχει μια σειρά από εξαιρετικά μεταβιβάσιμα αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένου ενός συνόλου 12 σύντομων μαθημάτων που διατίθενται ως Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι σχετικά με τις επιχειρηματικές δεξιότητες και έναν Παιδαγωγικό Οδηγό που έχει καταρτιστεί σε ένα ελεύθερα προσβάσιμο Μαζικό Ανοιχτό Διαδικτυακό Μάθημα για ακαδημαϊκούς.