Εταιρικό Σχήμα

Είμαστε μια ομάδα 5 οργανισμών, που βρίσκονται στην Κύπρο, την Ελλάδα, τη Λιθουανία και την Πορτογαλία.

GrantXpert (Κύπρος)

GrantXpert Consulting είναι μια ΜμΕ με έδρα την Κύπρο, με τεχνογνωσία άνω των 25 ετών σε ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα χρηματοδότησης. Η ομάδα του GrantXpert διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών κατάρτισης και συμβουλευτικής σε τοπικούς και κοινοτικούς οργανισμούς σχετικά με τα διαθέσιμα κεφάλαια, στην υλοποίηση ερευνητικών εργασιών σε επιχειρηματικά και άλλα εκπαιδευτικά θέματα και στην ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Ινστιτούτο Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας- IED (Ελλάδα)

Το iED είναι ένας ερευνητικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2005, με επίκεντρο την προώθηση της επιχειρηματικότητας για όλους. Η κύρια δραστηριότητα του οργανισμού είναι η υλοποίηση έργων στο πλαίσιο ορισμένων από τα πιο σημαντικά και πρωτοποριακά προγράμματα της Ευρώπης, όπως το HORIZON 2020 και τα προγράμματα ERASMUS+.

KAUNAS University of Technology - KTU (Λιθουανία)

Το KTU είναι ένα κορυφαίο Πανεπιστήμιο της Λιθουανίας που παρέχει ένα ευρύ φάσμα σπουδών και συνεργάζεται στενά με τις επιχειρήσεις. Το KTU παρέχει σπουδές τεχνολογιών, φυσικών και κοινωνικών επιστημών, ανθρωπιστικών και τεχνών. Οι ερευνητικές ομάδες που εργάζονται στο KTU συμβάλλουν στην παγκόσμια επιστημονική γνώση διεξάγοντας διεπιστημονική έρευνα αιχμής στα πιο σημαντικά ζητήματα της τρέχουσας εποχής.

UNIVERSITY BEIRA INTERIOR - UBI (Πορτογαλία)

The University of Beira Interior (UBI) είναι ένα από τα πιο πρόσφατα δημόσια πανεπιστήμια στην Πορτογαλία, αλλά είναι επίσης ένα ίδρυμα ορόσημο στους τομείς της εκπαίδευσης, της έρευνας, της καινοτομίας, των επιχειρήσεων, της επιχειρηματικότητας και της πληροφορικής. Με την πάροδο των ετών, η εξέλιξη του αριθμού των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και του αριθμού των μαθητών αυξάνεται, έχοντας ξεπεράσει τους 7000 μαθητές από όλη τη χώρα και τους 300 από όλο τον κόσμο. Με στόχο να προσφέρει ένα στέρεο εκπαιδευτικό και επιστημονικό υπόβαθρο στους μαθητές του σε διαφορετικά γνωστικά πεδία, το UBI παρουσιάζει 27 προγράμματα πρώτου κύκλου, 47 προγράμματα δεύτερου κύκλου και 26 προγράμματα τρίτου κύκλου.

I.D.E.A (Κύπρος)

Το Κέντρο Καινοτομίας IDEA ιδρύθηκε το 2015 ως θερμοκοιτίδα-επιταχυντής για νεοφυής επιχειρήσεις και κόμβος επιχειρηματικότητας για Κύπριους νέους επιχειρηματίες. Σήμερα ο IDEA είναι ο μεγαλύτερος, μη κερδοσκοπικός, ολοκληρωμένος οργανισμός στην Κύπρο που σχηματίζει ένα σύμπλεγμα ιδιωτικών και δημόσιων συνεργασιών για την υποστήριξη νεοφυών επιχειρήσεων και καινοτόμων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ). Φιλοξενεί νεοφυείς εταιρείες που τους προσφέρουν την υψηλότερη ποιότητα εκπαίδευσης και υπηρεσιών, ώστε να μετατρέψουν τις καινοτόμες ιδέες τους σε βιώσιμες επιχειρήσεις με παγκόσμια προοπτική.