EUROPEAN PROJECT

Enhancing the Entrepreneurial Mindset Of Non-Business Academics In Europe

ID: 2020-1-CY01-KA203-065982

Uždaviniai

Mokymo programos, stiprinančios verslumo mąstymą ir įgūdžius ne verslo akademikų (dėstytojų)tarpe, sukūrimas, įgalintis juos taikyti naujus pedagoginius mokymo metodus, leidžiančius skatinti studentų verslumą bei realių sėkmingų verslininkų pavyzdžių turėjimą.

Įgūdžių neatitikimas

Sumažinti įgūdžių neatitikimą tarp aukštojo mokslo ir dabartinių darbo rinkos poreikių.

Akademikams

Sukurti lankstesnį požiūrį į ne verslo akademikus.

Pegadoginiai mokymo metodai

Su verslu nesusijusius akademikus (dėstytojus) aprūpinti pedagoginiais mokymo metodais, kurie padės ugdyti studentų verslumo įgūdžius, būdami patys kaip verslumo mokymo moderatoriai - įgalintojai

Tinklas

Sukurti gausų ne verslo akademikų ir absolventų tinklą, leidžainti padėti vieni kitiems savo idėjas paversti startuoliais ar pumpurinėmis įmonėmis (angl. spin-offs).

Skatinti aukštąsias mokyklas taikyti verslumo kursus

Skatinti aukštąsias mokyklas integruoti verslumą, skatinančias programas į ne verslo studijų sritis.

Skatinti studentus

Skatinti studentus kūrybiškai mąstyti, imtis iniciatyvos bei ugdyti kitas kompetencijas.

Ekonomikos augimas

Padidinti ekonomikos augimą ir konkurencingumą Europoje.

Get in touch!

We look forward to hearing from you!