Projekto aprašymas

Verslumo ugdymo gerinimas aukštosiose mokyklose leis sumažinti nesėkmių baimę ir didele dalimi pagerins naujovių diegimą, pasitikėjimą savimi ir rizikos prisiėmimą. Tikimiąsi, kad technikos, mokslo ir meno studijų srityje yra potencialas naujoviškiems ir perspektyvių startuolių kūrymuisi, tačiau trūksta didenesnio dėmesio į verslumo įgūdžių ugdymą.

Pažymėtina, kad šių sričių akademikams trūksta verslumo mokymo pedagogikos žinių, nes įprastos negali užtikrinti verslumo ugdymo paskatinimo. Todėl sėkmingas verslumo mąstysenos (angl. mindset) ir įgūdžių mokymas yra labai glaudžiai susijęs su asmenine ir praktine pedagogų patirtimi verslumo srityje, kurios nebuvimas yra dar vienas iššūkis verslumo ugdymui ne verslo dėstomuose dalykuose.

Projektas ENTRANCE siekia padidinti verslumo mąstysenos ir įgūdžių ne verslo akademikams (dėstytojams), sutelkiant didesnį dėmesį ne tik į nuolatinį akademikų profesinį augimą, bet ir atsižvelgiant į realius universitetų absolventų esamų darbo rinkos poreikius.

Rezultatai

Kai projektas bus įgyvendintas, šie rezultatai bus vystomi.

best-prastices

Geroji praktika ir pagrindinių gairių ataskaita

Šį rezultatą sudaro dabartinio verslumo ugdymo aukštosiose mokyklose įvertinimas ir ne verslo mokymo programų, skatinančių verslumo mąstymą, analizė.

National Report: Cyprus | Greece | Portugal | Lithuanian

business-plan

Business plan toolkit

IRT pagrįstas priemonių rinkinys, skirtas padėti ne verslo dėstytojams ir studentams kurti ir tobulinti savo verslo idėjas, suteikiant jiems gaires kuriant galutinį verslo planą mokslinei idėjai bei intuityvų, patrauklų bei interaktyvų valdymą.

case-videos

ENTRANCE Entrepreneurial Training Programme and Case Videos

Šio IO tikslas yra panaudoti pagrindines IO1 išvadas ir kartu kurti ENTRANCE Entrepreneurial Training medžiagą, kurti OER ir atvejo vaizdo įrašus ne verslo dėstytojams ir jų studentams.

platform

Pilot testing the MOOC

Šio IO tikslas – pilotiniu būdu išbandyti sukurtus OER ir mokymosi platformą „MOOC“. Bandomasis platformos „MOOC“ testavimas bus atliktas mišraus mokymosi būdu kartu su 3 dienų seminarų ciklu.

pedagogical-guide

Finalisation of the MOOC and development of the Pedagogical Guide

Šį rezultatą sudaro bandomųjų dalyvių atsiliepimų rinkimas ir mokomosios medžiagos peržiūra bei koregavimas. Tuo pačiu metu bus parengtas Pedagoginis mokymo metodų vadovas, kuriame bus pateiktos gairės ir praktika, kurią ne verslo akademikai galėtų naudoti kaip užtikrinti sklandų studentų mokymąsi nuotoliu, pasitelkiant mokymosi platformą „MOOC“.

Veiklos

ENTRANCE suteiks pritaikomą turinį, kurį sudarys 12 trumpųjų kursų, kuriuos bus galima rasti kaip atvirojo mokslo verslumo įgūdžių mokymų turinio rinkinį. Be to, bus integruotas ir pedagogikos mokymų metodų vadovas, kuris taip pat bus laisvai prieinamas platformoje „MOOC“.